20 maart 2024

WOZ-aanslag op de NSW-deurmat? Check de aanslag!

Heeft u onlangs uw WOZ-aanslag ontvangen? Check altijd goed of de beschikking juist is. Bezit u een landgoed? Controleer dan extra goed of in de aanslag rekening gehouden is met de NSW-status en maak zo nodig bezwaar tegen de aanslag!

Als u een landgoed bezit, dan wordt daarmee rekening gehouden voor de vaststelling van de hoogte van de aanslag. Zo geldt dat de onbebouwde grond wordt geëlimineerd uit de waardegrondslag. Per saldo betaalt u dus enkel over de waarde van de opstallen (inclusief de ondergrond bij deze opstal). Op de waarde van de opstal wordt daarnaast een afslag toegepast vanwege de NSW-status.

Vergeet dus niet op de WOZ-aanslag te (laten) checken. Uiteraard kunnen ook wij de aanslag controleren en waar nodig bezwaar maken.

Heeft u vragen? Wij denken graag met u mee.