24 februari 2020

Woonhuissubsidie rijksmonumenten

Per 1 januari 2019 de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten vervangen door een subsidieregeling voor het in stand houden van rijksmonumenten met een woonfunctie. De subsidie bedraagt 38% van de instandhoudingskosten van monumentale onderdelen. De subsidie over 2019 kan aangevraagd worden van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Aanvragen die worden ingediend buiten deze periode worden afgewezen. Aangezien dit een vrij korte periode is, willen wij u vragen om ons uiterlijk 1 april 2020 een overzicht toe te sturen van alle instandhoudingskosten uit 2019, inclusief achterliggende facturen. Deze facturen dienen namelijk direct bij de aanvraag meegestuurd te worden.