Hieronder vindt u de belangrijkste regelgeving en besluiten rondom de Natuurschoonwet 1928 (NSW). We kunnen ons voorstellen dat u niet de behoefte heeft om alles door te lezen, belt u ons gerust bij vragen! Daarnaast bestaat er nogal wat jargon. Om het u wat gemakkelijker te maken hebben we de belangrijkste afkortingen van de NSW regelgeving uitgeschreven.

Natuurschoonwet 1928 (NSW)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Nederland kent een groot aantal buitenplaatsen en kastelen (circa 600), natuurterreinen, landgoederen (circa 3.000). Deze gebouwen en de bijbehorende tuinen, bossen en landerijen zijn van groot cultureel en maatschappelijk belang voor Nederland. Om te zorgen dat deze objecten behouden blijven en om het natuurschoon te behouden is de Natuurschoonwet 1928 (hierna NSW) in het leven geroepen.
Lees de hele wet


Beleidsregel openstelling landgoederen NSW 1928 gepubliceerd

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën hebben de Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928 vastgesteld. Deze beleidsregel is een vervanging van het eerder geldende Openstellingsbesluit. Uit de evaluatie van de Natuurschoonwet bleek namelijk dat het Openstellingsbesluit op verschillende punten nog verbeterd kon worden.

Lees ons artikel over deze beleidsregel

Lees de volledige beleidsregel


Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (evaluatie Natuurschoonwet 1928)

Geldend vanaf 01-01-2021

Lees het volledige besluit


Besluit Inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen (2020/37677)

Geldend vanaf 24-06-2020 tot heden

Dit besluit bevat, vooruitlopend op een wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, een goedkeuring voor het achterwege laten van inhouding van dividendbelasting op (dividend)uitkeringen door NSW-vennootschappen.

Lees het volledige besluit


Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting,Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (2019/187751)

Geldend vanaf 25-11-2019 tot heden

Lees het hele besluit


Verzamelbesluit Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang (2018/27139)

Geldend vanaf 09-03-2018 tot heden

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M. Hierin zijn beleidsstandpunten verwerkt die nieuw, gewijzigd of verduidelijkt zijn en die zijn opgenomen als gevolg van recente ontwikkelingen. Eén onderdeel is vervallen.

Lees het volledige besluit


Beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928

Brief aan Staatssecretaris verstuurd op 31-10-2016

Op 31 oktober 2016 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken een beleidsnotitie aan de Tweede Kamer gestuurd inzake de Natuurschoonwet 1928. In deze notitie maakt hij zijn plannen voor aanpassing en aanscherping van de Natuurschoonwet kenbaar. In deze brief stellen wij u op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen.
Lees de gehele beleidsevaluatie 

Lees de brief van de staatsecretaris


Rangschikken van buiten Nederland gelegen landgoederen die een element vormen van het Nederlands cultureel erfgoed (BLKB 2015/1169M)

Geldend vanaf 18-12-2014 tot heden

Lees het volledige besluit


Natuurschoonwet 1928. Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang; openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen

Geldend vanaf 20-12-2007

Lees het hele besluit


Besluit openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen (CPP2007/1092M)

Geldend vanaf 01-06-2007 tot heden

Lees het volledige besluit


Besluit van 10 april 2007, houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Geldend vanaf 10-04-2007 tot heden

Lees het rankschikkingsbesluit


Gefaseerde verkrijging van een landgoed (VB1999/2200)

Geldend vanaf 01-10-1998 tot heden

Lees het hele besluit


Verkrijging van landgoed c.q. aandelen in landgoedrechtspersoon (VB 1997/2194)

Geldend vanaf 25-05-1997 tot heden

Lees het hele besluit


Algemeen nut beogende instelling; aandelen landgoed-bv eigendom van vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. (VB1992/1790)

Geldend vanaf 07-08-1992 tot heden

Lees het hele besluit


Lees meer over: