13 december 2021

Meld eventuele wijzigingen in uw NSW-landgoed

Wij verzorgen regelmatig een aanvraag tot NSW-rangschikking, dan wel een handhavingsverzoek van de huidige NSW-rangschikking indien (alleen) het eigendom wordt overgedragen. Naar aanleiding daarvan stuurt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) de definitieve beschikking aan ons toe. Daarna doen wij u deze toekomen, met de mededeling dat de definitieve rangschikking akkoord is.

Hier eindigt de beoordeling echter niet! Het kan zo zijn dat u een wijziging op het terrein doorvoert door bomen te kappen of juist aan te planten, of dat u een deel van het NSW-landgoed verkoopt of juist een stuk erbij koopt. Dit zijn momenten dat RvO (en de Belastingdienst) opnieuw wil toetsen of u voldoet aan de NSW-vereisten.

Daarom willen wij u vragen om wijzigingen in het eigendom, de openstelling of de landschapsinrichting tijdig aan ons door te geven. Op die manier kunnen wij zorgen dat deze wijzigingen ook bij de betreffende instanties terechtkomen. Mochten zij er zelf naderhand achter komen dat een NSW-rangschikking niet meer actueel is, kan dat in het ergste geval leiden tot vrijval van belastingheffing waar u eerder een vrijstelling voor heeft genoten.