De natuurschoonwet 1928 biedt vele voordelen, de allerbelangrijkste is de instandhouding van vele prachtige buitenplaatsen, landgoederen en natuurgebieden. Dit wordt mede gerealiseerd door gebruik te maken van een aantal fiscale voordelen. Deze vijf voordelen worden hieronder kort toegelicht. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Voordeel 1: Schenk- en erfbelasting

De faciliteit voor de schenk- en erfbelasting maakt onderscheid tussen opengestelde en niet opengestelde landgoederen. Voor opengestelde landgoederen wordt de waarde waarover de heffing van schenk- en erfbelasting plaatsvindt op € 0 gesteld. Opengestelde landgoederen zijn dus volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Over niet-opengestelde landgoederen wordt schenk- en erfbelasting geheven over de helft van de waarde. Om deze voordelen definitief te verkrijgen moet het verkregen landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt blijven en gedurende 25 jaar in bezit worden gehouden door de verkrijger(s).

Voordeel 2: Inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting wordt ook rekening gehouden met de NSW. Zo wordt onbebouwde grond 100% vrijgesteld voor de heffing van de inkomstenbelasting in box III. U hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over de waarde van onbebouwde grond als deze gerangschikt is onder de NSW. Als uw eigen woning gerangschikt is onder de NSW, wordt er rekening gehouden met een lagere WOZ-waarde, waardoor uw inkomsten uit eigen woning ook lager zullen uitvallen.

Voordeel 3: Vennootschapsbelasting

Als u uw NSW-landgoed in een B.V. heeft ingebracht, kan er aanspraak gemaakt worden op een volledige vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Om aanspraak op deze vrijstelling te maken, moeten de werkzaamheden van de B.V. echter hoofdzakelijk bestaan uit instandhouding van het landgoed. Ook mogen de overige werkzaamheden van de B.V. niet aangemerkt worden als het drijven van een onderneming.

Voordeel 4: Overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting geldt een 100% vrijstelling. Een voorwaarde is echter wel dat het landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt moet blijven. Wordt er niet aan deze voorwaarde voldaan, wordt de volledige claim alsnog ingevorderd.

Voordeel 5: Wet WOZ

Voor gerangschikte landgoederen zijn speciale regelingen opgenomen in de Wet WOZ. NSW-landgoederen hebben een lagere waarde in het economisch verkeer, omdat er een instandhoudingsverplichting gedurende vijfentwintig jaar op rust. Dit wil zeggen dat het landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt moet blijven onder de NSW en de natuur in stand gehouden moet worden. Door deze instandhoudingsplicht wordt een landgoed lager gewaardeerd. Deze lagere waardering voor de Wet WOZ werkt door naar andere belastingen zoals de inkomstenbelasting, de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting omdat daarvoor de belasting geheven wordt op basis van de WOZ-waarde.

Lees meer over: