Een NSW-landgoed kan toegerekend worden aan het ondernemingsvermogen, kan een eigen woning zijn, maar kan ook een belegging zijn. De drie mogelijke kwalificaties van een NSW-landgoed voor de inkomstenbelasting werken verschillend uit. De exacte uitwerking is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het concrete geval.

NSW-landgoed onderbrengen als keuzevermogen

Indien het NSW-landgoed fiscaal tot het keuzevermogen behoort en indien er sprake is van ondernemingsverliezen, is het verstandig het NSW-landgoed onder te brengen in box I. In dat geval is het verlies aftrekbaar van de overige winsten in box I. Vaak zal er echter geen mogelijkheid zijn om te kiezen tussen de drie verschillende fiscale kwalificaties.

NSW-landgoed als eigen woning in box I

Als de eigenaar het NSW-landgoed daadwerkelijk als hoofdverblijf bewoont, kan hij het landgoed (of een gedeelte daarvan) aanmerken als eigen woning, gewaardeerd op de WOZ-waarde. Op deze wijze kan de eigenaar de rente en kosten van geldlening onder voorwaarden ten laste van zijn box I inkomen brengen.

NSW landgoed als beleggingsvermogen in box III

Tot slot kan het NSW-landgoed kwalificeren als beleggingsvermogen in box III. Hieraan is voldaan indien het landgoed geen ondernemingsvermogen of een eigen woning is. De eigenaar heeft recht op een vrijstelling voor de waarde van de onbebouwde grond. Over de opstallen op het NSW-landgoed wordt in box III inkomstenbelasting geheven tegen een effectief tarief van 0,59% tot 1,76% (cijfers 2021), afhankelijk van de hoogte van het totale vermogen in box III. Deze opstallen worden gewaardeerd tegen de WOZ-waarde.

Voor de waardebepaling op grond van de wet WOZ maakt het geen verschil op welke wijze het NSW-landgoed in de inkomstenbelasting wordt behandeld. De WOZ-waarde voor een NSW-landgoed wordt bepaald op de bestemmingswaarde. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de bezits- en instandhoudingsplicht voor de huidige eigenaar van het landgoed.

Rijksmonumenten op NSW-landgoederen

Vaak staan op NSW-landgoederen ook rijksmonumenten. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen aanspraak maken op een aantal subsidies. Voor rijksmonumenten die gebruikt worden als woonhuis, is bijvoorbeeld elk jaar tussen 1 maart en 30 april de woonhuissubsidie aan te vragen voor de gemaakte onderhoudskosten. Deze woonhuissubsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de jaren 2020 en 2021 is het subsidiepercentage gesteld op 38% van de instandhoudingskosten.

Lees meer over: