3 juli 2020

Besluit inhoudingsvrijstelling dividendbelasting NSW-vennootschappen

De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten een goedkeuring te verlenen voor het achterwege laten van inhouding van dividendbelasting op (dividend)uitkeringen door NSW-vennootschappen. Hiermee loopt hij vooruit op een wijziging van de Wet op de Dividendbelasting 1965. 

Administratieve last

De staatssecretaris komt hiermee tegemoet aan een langgekoesterde wens van o.a. de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De dividendbelasting leidde namelijk tot onnodige administratieve rompslomp voor particuliere landgoedeigenaren.

Vóór deze goedkeuring ging het namelijk als volgt: fiscaal transparante NSW-vennootschappen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. De Wet op de Dividendbelasting kende echter geen vrijstelling voor NSW-lichamen, waardoor zij toch verplicht waren om dividendbelasting in te houden op hun dividenduitkeringen. Daarvan moest ook een aangifte dividendbelasting worden ingediend. Vervolgens konden aandeelhouders van deze vennootschappen diezelfde dividendbelasting weer terugvragen in hun aangifte inkomstenbelasting.