Geldig vanaf 07-08-1992 tot heden

Algemeen nut beogende instelling; aandelen landgoed-bv eigendom van vereniging tot behoud van natuurmonumenten

De staatssecretaris deelt het volgende mee.

Een erflaatster wilde een bijdrage leveren aan de instandhouding van een bepaald natuurgebied. Daartoe had ze tot enig erfgenaam benoemd een landgoed-BV waarvan alle aandelen eigendom waren van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. De doelstelling van de BV was gelijksoortig aan die van de vereniging. Weliswaar was de vereniging gerangschikt onder de instellingen, bedoeld in artikel 24, vierde lid van de Successiewet 1956, de BV was dat echter niet, aangezien de BV-vorm daaraan in de weg stond.

De staatssecretaris heeft met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen goedgekeurd dat op de verkrijging door de BV uit de nalatenschap, het bijzondere tarief en de vrijstelling welke gelden voor een verkrijging door een instelling als is bedoeld in artikel 24, vierde lid van de Successiewet 1956, worden toegepast.