Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet 1928 kan grote fiscale voordelen opleveren voor eigenaren van natuurschoon. Wij kunnen u exact aangeven wat de mogelijkheden zijn, waarbij wij rekening houden met de bestuurbaarheid en exploitatiemogelijkheden voor huidige en volgende generaties. Daarnaast verzorgen wij de procedure rond het rangschikken van uw (nieuwe) landgoed.

Fiscale voordelen

De overheid geeft een aantal fiscale faciliteiten om het particuliere grondbezit te stimuleren. Hierbij kunt u denken aan vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en een lagere WOZ waarde voor de opstallen op het landgoed. Wij brengen graag de mogelijkheden in beeld voor uw landgoed

Wij helpen u graag!

De Natuurschoonwet 1928 is voor vele fiscalisten een onontgonnen gebied, voor ons echter niet. Wij adviseren dagelijks over de toepassingen van deze wet in concrete situaties en zijn u dan ook graag van dienst voor de vragen rondom uw (nog te rangschikken) landgoed. Daarnaast denken wij met u mee rondom de thema’s bedrijfsopvolging, vermogensoverdracht naar de volgende generatie en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Ontmoet Giel Stomphorst

Wie is Added Value?

Added Value betekent in het Nederlands toegevoegde waarde. Deze naam is niet zomaar gekozen. Wij streven er naar telkens opnieuw van toegevoegde waarde te zijn voor onze cliënten. Dit doen wij door pro-actief te adviseren en snel te reageren op nieuwe regelgeving. Het logo van Added Value beeldt twee mensen uit die elkaar de hand geven, de gedachte hierbij is dat je samen verder komt. Wij zijn een no-nonsens advieskantoor waarbij helder cliëntcontact en eerlijkheid voorop staan.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende vier pijlers: Natuurschoonwet advies, Fiscaal advies, Pensioen- en financieel advies en zakelijke bemiddeling. Wij werken met een team van professionele medewerkers aan de advisering van onze cliënten. Daarbij trekken wij graag voor een langere duur met de cliënten op. Wij werken interdisciplinair samen met bijvoorbeeld accountants, advocaten, rentmeesters en notarissen. Added Value reikt u de hand, waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Recente publicaties

evan-dvorkin-1463593-website

Subsidieregeling monumentenpanden gepubliceerd

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de “Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden” gepubliceerd. De regeling geeft vorm aan de toezegging om in het kader van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten een overgangsregeling voor het jaar 2019 tot stand te brengen voor al lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019 Nieuwe … Lees “Subsidieregeling monumentenpanden gepubliceerd” verder

autumn-3732344_1920

Familie landgoed onderbrengen in een stichting, een zegen?

Voor veel landgoedeigenaren is het van groot belang dat het landgoed in de huidige staat bewaard blijft voor de volgende generaties. Men wil vaak voorkomen dat een landgoed bij overlijden of tijdens leven moet worden verdeeld onder de (beoogde) erfgenamen, of wellicht moet worden verkocht. Om deze reden is het aantrekkelijk om het landgoed in … Lees “Familie landgoed onderbrengen in een stichting, een zegen?” verder

website mitch-lensink-224719-unsplash

Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

Nieuwe subsidieregeling vanaf 2019 Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten in werking getreden. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten (uitgaven voor rijksmonumenten) in de inkomstenbelasting is vervallen. Hiervoor is een subsidieregeling in de plaats getreden. Een dergelijke subsidie wordt slechts verstrekt indien … Lees “Wet fiscale maatregel rijksmonumenten” verder